NAGRADNA IGRA

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI NA FACEBOOK STRANI "NARACAMICIE LJUBLJANA"
 
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Organizator nagradne igre na Facebook profilu NaraCamicie Ljubljana je NARA TREND, trgovsko podjetje d.o.o., Otok 24, 8332 Gradac.

2- Facebook v nagradni igri ne sodeluje ter za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja.

POGOJI SODELOVANJA
3. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, uporabniki Facebook omrežja, razen zaposlenih v podjetju NARA TREND d.o.o. Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.Med stroške sodelovanja se med drugimi uvrščajo:
  • * Strošek dostopa do interneta,
  • * Strošek prenosa podatkov z interneta.
POTEK NAGRADNE IGRE
5. Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook profilu. 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
6. Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka. 

7. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani. 

8. V primeru, da je udeleženec izžreban za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca (za potrebe oglaševanja na spletni strani ter Facebook profilu), brez pravice do nadomestila oz. plačila. 

NAGRADA
9. Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu NaraCamicie Ljubljana, kjer nagradna igra tudi poteka. 

10. Nagrada ni prenosljiva, ne more biti predmet refundacije ali prodaje. Nagrada ni zamenljiva za gotovino. 

ŽREBANJE NAGRADE
11. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook profilu, najkasneje pa v 7-ih dneh po zaključku nagradne igre v prostorih organizatorja nagradne igre. 

12. Nagrajenca bo določil naključni žreb preko spletne aplikacije. Pritožba na žreb ni mogoča. 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
13. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu. 

14. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani ter na zid Facebook profila NaraCamicie Ljubljana in ga tudi označi v objavo. 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
15. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
  • * kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
  • * nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
  • * nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
16. Pravila nagradne igre veljajo od dneva sprejetja in so med nagradno igro udeležencem na vpogled na spletni strani http://www.naracamicieljubljana-shop.si 

17. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu obvestil uporabnike o vsaki spremembi pravil. 

Ljubljana, 27.08.2016
 
NARA TREND, trgovsko podjetje d.o.o.,
Otok 24, 8332 Gradac